Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów liceum. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły pana Stanisława Pilewskego w spotkaniu nasz Związek reprezentował Prezes Grzegorz Giełdon.
To już drugi rocznik sportowy Taekwondo opuszczający mury tej placówki. Życzymy naszym absolwentom dalszych sukcesów. Pozdrawiamy trenerów i wychowawców.