Z dumą spieszymy poinformować, iż w dniu 20.02.2013 roku w Instytucie Sportu w Warszawie trenerzy: mgr Dariusz Głowacz (MUKS Piętnastka, członek zarządu KPOZTO) oraz mgr Grzegorz Giełdon (BKS Centrum, UKS 10, prezes KPOZTO) obronili egzamin dyplomowy uzyskując tytuł Trenera Klasy Pierwszej Taekwondo Olimpijskiego.

Tematem pracy dyplomowej mgr Głowacza była: "Rola i zakres przygotowania teoretycznego w szkoleniu dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim".

Tematem pracy dyplomowej mgr Giełdona był: "Autorski program szkolenia w Taekwondo Olimpijskim na etapie edukacji wczesnoszkolnej".

Powyższe opracowania uzyskały pozytywną opinię naukową Instytutu Sportu w Warszawie.

Praca pierwsza będzie oficjalnym podręcznikiem w naszym regionie rekomendowanym przez KPOZTO skierowanym do adeptów taekwondo w klasach sportowych i klubach.

Praca druga została zatwierdzona już przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i jest programem realizowanym w tej placówce.

Bardzo cieszy rosnąca liczba systematycznie podnoszących kwalifikacje trenerów Taekwondo w kraju, również z województwa kujawsko-pomorskiego. Należy podkreślić, że są to pierwsze kwalifikacje Trenerów Klasy I Taekwondo w naszym województwie.

Serdeczne Gratulacje!

 

"Jak trenujesz, tak będziesz walczyć"

Bruce Lee


Nasi Partnerzy 


 

Odsłon : 168384
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości